Con hay bị căng thẳng, nhưng con lại cảm thấy con thiếu định tâm. Con phải tu tập như thế nào để tâm bớt tán toạn, ổn định và không bị người khác dễ kích động kiểu "đi lẹ lên" hay "nhanh lên" trong những lúc gấp gáp không ai kêu con cũng làm hết tốc lực và khi mệt thì dễ nổi sân ạ.

Trả lời:

Đừng cố định tâm vì như vậy càng căng thẳng thêm. Chỉ cần con trọn vẹn tỉnh thức trong thực tại thân-tâm-cảnh là được. Như vậy định và tuệ sẽ phát huy quân bình cùng lúc, nếu con cố nghiêng về định hay tuệ thì liền mất thế quân bình, không thể thấy được thực tại. Cứ để mọi sự vật tự nhiên như nó là mà thấy, đừng cố giữ điều như ý nào cả thì sẽ không sinh tâm bất như ý.

Theo: Trung tâm Hộ tông